Tol Secretarie: Optimaal bereikbaar met de telefoonservice

In de afgelopen jaren heeft de telefonist(e) steeds meer terrein verloren aan de mobiele telefoon. Iedereen is per slot van rekening rechtstreeks bereikbaar. Zo niet, dan is er altijd nog de voicemail. Onderzoek wijst echter uit dat mensen de voicemail negen van de tien keer niet inspreken. Hoezo optimaal bereikbaar?! “Zeker tijdens kantooruren moet je als bedrijf altijd bereikbaar zijn”, zegt Corine van Dijk van Tol Secretarie. “Wij garanderen die bereikbaarheid door uw klanten met een doorschakeling altijd professioneel en persoonlijk te woord te staan.”

Met de telefoonservice ondersteunt Tol Secretarie zowel grote als kleine bedrijven. “Een schilder kan met een kwast in de hand moeilijk de telefoon aannemen”, aldus Corine. “Door de telefoon tijdens een klus naar ons door te schakelen, kunnen wij de boodschap aannemen. Met hetzelfde gemak vormen wij voor grotere bedrijven de back-up van hun eigen secretariaat, waarbij de telefoon na zoveel keer overgaan automatisch bij ons terecht komt. Als het echt heel dringend is of er voor de derde keer over een offerte wordt gebeld, maken wij dat via de app of sms kenbaar. Voor klanten maakt dit alles geen verschil, want wij nemen de telefoon altijd uit naam van uw bedrijf aan.”

Collega op afstand
Voor Tol Secretarie bestaat deze service uit meer dan alleen de telefoon aannemen. “Wij leren het bedrijf echt kennen, zijn graag een volwaardige collega op afstand”, stelt Corine. “Altijd maken wij vooraf heldere afspraken over onze rol. Voor een vertegenwoordiger kan alleen het aannemen van de telefoon en doorspelen van een notitie al voldoende zijn, terwijl een fysiotherapeut ons vraagt alle afspraken inclusief een koppeling naar het desbetreffende patiëntendossier rechtstreeks in zijn agenda te plannen.” Wat de rol van Tol Secretarie in deze ook is, de gegarandeerde bereikbaarheid geeft altijd rust en vormt het visitekaartje dat klanten meer dan tevreden stelt.

Helder abonnement
Bedrijven die graag van deze telefoonservice profiteren, sluiten een helder abonnement af. “Je betaalt altijd een vaste prijs voor het feit dat wij er zijn plus de gesprekskosten, waarbij enkele minuten meer nooit in rekening worden gebracht. Wij vinden het namelijk belangrijk dat ieder telefoontje professioneel, zorgvuldig en met een glimlach wordt afgehandeld.” In het verlengde van de telefoonservice werkt Tol Secretarie aan de ontwikkeling van een digitale receptionist, waarbij deuren op afstand voor bezoekende klanten worden geopend. “Met alle koppelingen die er te maken zijn, kunnen wij zoveel werk uit handen nemen. Bel gerust voor een persoonlijke toelichting.”