Disclaimer

Tol Secretarie

 • Streeft ernaar om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk te weergeven.
 • Spant zich in voor een goede toegankelijkheid om informatie te kunnen vinden.
 • Behoudt het recht om zonder aankondiging de informatie op de website te wijzigen.
 • Is niet aansprakelijk:
  – als er onjuistheden in de gegevens voorkomen of geen actuele informatie op de website staan.
  – indien er sprake is van storingen / onderbrekingen van fouten en vertragingen tijdens het verstrekken van de informatie.
 • Voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, omdat deze website door derden worden onderhouden.
 • Voor directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortkomen uit het gebruik van deze website en / of de informatie die op de website staan.
 • Vraagt om contact op te nemen met Tol Secretarie indien u onjuiste informatie aantreft of vragen heeft naar aanleiding van deze informatie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Tol Secretarie en daarvoor gebruik te maken van het adres: info@tolsecretarie.nl.
 • Kan niet garanderen dat de naar haar verstuurde e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt hierover geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Tol Secretarie behoudt zich het auteurs- en portretrecht op deze website voor. Het is niet toegestaan de informatie of afbeeldingen op deze website geheel of gedeeltelijk, zónder schriftelijke toestemming van Tol Secretarie, op enigerlei wijze over te nemen dan wel te verspreiden.

De informatie van deze website en op de disclaimer valt onder het Nederlands Recht.

Assen, 2021