Notuleerservice

Het tarief voor onze Notuleerservice is opgebouwd uit meerdere componenten.

Allereerst rekenen wij een uur voorbereidingstijd, zodat we ons in zowel de organisatie als de stukken van de vergadering kunnen inlezen. Daarbij komt uiteraard de vergader- en uitwerktijd van het verslag. Tot slot komen daar de voorrijkosten bij, bestaande uit reistijd en -kilometers.

Tarieven Notuleerservice:

Uurtarief Vergadertijd € 55,00
Uurtarief Vergadertijd op contractbasis € 52,50
Reiskosten, wordt bepaald naar locatie.* € 0,35 per kilometer
Reistijd, wordt bepaald naar locatie.* € 32,50 per uur

* De reiskosten en reistijd worden doorberekend, zodra wij voor het bijwonen van de vergadering vanaf kantoor minimaal 10 kilometer tot de vergaderlocatie moeten reizen.

Omdat het soort verslag en de uitwerktijd aan elkaar gekoppeld zijn en samen het tarief bepalen, vind je hieronder een overzicht van alle soorten verslaglegging. Per verslagsoort staat in onderstaande tabel hoe lang de uitwerktijd voor het verslag gemiddeld is per uur vergadering. De vergadertijd en bijbehorende uitwerktijd die in het tabel wordt genoemd is een indicatie, uiteindelijk wordt de werkelijk tijd gefactureerd. Dit kan dan hoger/lager uitvallen afhankelijk van de vergadering en informatie die verwerkt moet worden. Onder het uitwerken valt ook de tijd voor het redigeren, corrigeren en het opmaken van de lay-out en bestandstype.

Soort verslag Vergadertijd Uitwerktijd per uur vergadertijd
Samenvattend verslag 1 uur 2,5 uur
Uitgebreid samenvattend verslag 1 uur 3,5 uur
Woordelijk verslag 1 uur 5 uur
Letterlijk verslag 1 uur 6 uur
Globale Transcriptie 1 uur 3,5 uur
Woordelijke Transcriptie 1 uur 5 uur
Letterlijke Transcriptie 1 uur 6 uur
Voorbereiding 1 uur

 

Voor vragen of het aanvragen van een offerte of een vergaderdatum kun je gebruik maken van ons aanvraagformulier. Of neem even contact op met de telefoon.