Notuleren voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA)

Voor het WZA bieden wij voor meerdere onderdelen de secretariële ondersteuning. We notuleren de vergaderingen voor het management, de cliëntenraad en de klachtencommissie.

Afhankelijk van de wensen schuiven we online aan of notuleren we op locatie. Voor het WZA doen we dat beide. We notuleren tijdelijk ter ondersteuning, omdat er momenteel een intern capaciteitstekort is op het bestuurssecretariaat. Doordat wij notuleren kan het secretariaat de eigen werkzaamheden die bleven liggen oppakken. De verslaglegging kan door gaan en zo blijft de voortgang bestaan. De vergaderingen worden ruim van tevoren gepland waardoor er altijd tijdig een notulist vanuit Tol Secretarie beschikbaar is.

Wil je meer weten over onze Notuleerservice? Lees hier over de dienstverlening of over de investering.