Diensten

Tol Secretarie kan jouw organisatie ondersteunen met de volgende diensten:

  1. Secretariële Ondersteuning
  2. Notuleerservice
  3. Secretariaatsbeheer
  4. Telefoon Service

Heb jij Secretariële Ondersteuning nodig voor een (kort)lopend project? Dan is Tol Secretarie de juiste keus! Wij zorgen voor een eigen secretaresse voor de benodigde ondersteuning. Onze secretaresse is flexibel inzetbaar en taakgericht in de uitvoering. Omdat wij maatwerk leveren, kunnen de ondersteuning en het tarief beide zowel per taak als per uur van te voren bepaald worden.

Iedere vergadering heeft tot doel om vertrouwelijke informatie te delen met belanghebbenden of medewerkers op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen de organisatie. Onze Notuleerservice is bij uitstek geschikt om van uw vergadering een onafhankelijk verslag te maken. De service is in te schakelen voor een vergadering, maar ook bieden we de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor meerdere vergaderingen.

Heb jij geen secretariaat en blijft hierdoor werk liggen? Dan heeft Tol Secretarie het Secretariaatsbeheer. Vanaf 2 uren per week bieden wij flexibele ondersteuning met een eigen secretaresse aan. Ook is een bundel met een vast aantal uren per maand, voor een vast bedrag, met een eigen secretaresse een mogelijkheid.

Als jij geen tijd hebt voor de telefoon omdat er een vergadering is of je wilt niet steeds gestoord worden bij jouw werkzaamheden? Dan is de Telefoon Service van Tol Secretarie misschien iets voor jou! Er wordt opgenomen met de naam van jouw organisatie en de notities worden doorgegeven op een voor jou prettige wijze; meteen per mail, of op vaste momenten in een overzicht. Ook voor de telefoon service hebben wij abonnementen die passen bij jouw organisatie!

Mocht jij onze hulp nodig hebben, maar vind je het lastig om te bepalen op welke wijze? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek onder het genot van een kopje koffie. Om te helpen een idee te vormen van onze werkzaamheden hebben wij een aantal van onze taken toegelicht.

 

Bescherming Persoonsgegevens

In onze werkzaamheden komen we in aanraking met persoonsgegevens. Wij realiseren ons dat wij een maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid hebben om op een vertrouwelijke wijze met deze gegevens om te gaan. Dit betekent concreet dat wij alle mogelijke stappen ondernemen om gegevens te beschermen tegen derden. Denk daarbij aan het herhaaldelijk uitvoeren van een risico inventarisatie, het (digitaal) versnipperen van gevoelige informatie en het goed afschermen van alle systemen voor derden.

Sinds mei 2018 is de nieuwe wet omtrent het beschermen van gegevens die naar een natuurlijk persoon kunnen leiden ingegaan. Dit houdt in dat we met de klant een overeenkomst aangaan, waarin per situatie wordt omschreven hoe we met persoonsgegevens om gaan.