Taken

Agendabeheer Afspraken inplannen
Archiveren Het aanmaken, opruimen en bijhouden van een digitaal archief

Het aanmaken en archiveren van een fysiek archief op locatie

Correspondentie Zorgen dat de lay-out klopt van teksten

het opstellen en redigeren van teksten, brieven, rapportages en verslagen

Data verwerking Het verzamelen van gegevens en deze verwerken in een systeem als Excel

Klantgegevens en visitekaartjes verwerken tot een database

Digitaal secretariaat Instellen en inrichten van bijvoorbeeld office 365

synchroniseren

verbindingen met extern bureaublad

E-mail E-mail afhandelen en de voortgang bewaken
Facturen Het inboeken van facturen (voorwerk boekhouder) in bijvoorbeeld Snelstart

Openstaande posten nabellen (debiteurenbeheer)

Ledenadministratie bijhouden

Opmaken van facturen

Klaarzetten betalingen in bijvoorbeeld Snelstart

(intern) Overleg Het opstellen van de agenda

Notuleren tijdens de vergadering en het verslag verzorgen

Het maken van een actielijst

De voortgang bewaken ten aanzien van de actielijst

Office pakket Het maken van sjablonen/templates

Kennis van Word en Excel

Notuleren Onafhankelijke verslaglegging van de vergadering

Samenvattend of uitgebreid verslag

Transcriptie van opnames

Printen Het printen en/of kopiëren van documenten

Het verzendklaar maken van post

Inscannen van gegevens

Binnenkomende post afhandelen

Tekstverwerking Het uitwerken van digitaal aangeleverde bestanden

Het verwerken van teksten

Het verzorgen van de opmaak

Controleren op spelling en stijl

Telefoon Met de bedrijfsnaam de telefoon beantwoorden

Notities maken en informatie doorgeven

Voortgang bewaken